Kösem Sultan Hakkında Bilgiler

Osmanlı imparatorluğu, çok otoriter ve basiretli padişahları ile ön plana çıksa da padişahların arkasında, onlara yön veren ve güçlü duruşu ile onlara destek olan eşleri de bu azametin yükselişinde önemli, rol oynamışlardı. Padişah 1.Ahmed’in eşi ve aynı zamanda ünlü Osmanlı padişahı 4. Murad’ın da annesi olan Kösem Sultan memleket meselleri ile birlikte tahta çıkacak olan padişah adaylarının geleceği adına etkin kararlara imzasını atarken, çok uzun süre sarayda, dört farklı padişahın yönetimine de katkıda bulunmuştur.

Saraya cariye olarak gelmeden önceki durumu hakkında çok net bilgiler olmamasına karşın, doğduğunda isminin Anastasya ve kökeninin de Bosnalı olmasına karşın, aslının Rum olduğu bilinmektedir. Çok etkili bir insan olan ve bu yeteneğini herkes üzerinde gösterebilen Kösem Sultan, 1. Ahmed’i etkilemeyi başarmış ve ondan altı çocuk dünyaya getirmiştir. Kocası olan Osmanlı padişahı 1. Ahmet öldüğünde henüz 27 yaşında olan sultan, daha sonra tahta geçen ve 1. Ahmed’in kardeşi olan1. Mustafa ve 2. Osman dönemlerinde iktidarı biraz kaybetmiş gibi görünse de oğlu olan 4. Murad’ın tahta geçmesi ile sarayın en etkili isimlerinden biri olmaya devam etmiştir.

Osmanlı imparatorluğu hanedanı çok çalkantılı günler yaşasa da devletin bekası her şeyin önünde tutulmuş ve gerektiğinde bu uğurda cana kıymaktan ve kurban vermekten çekinilmemiştir. Padişah eşleri içinde bu tür olaylara en çok şahit olan Osmanlı Sultanı ise yaşadığı fırtınalı hayat ile Kösem Sultan olmuştur.