İşçilerin Eylemi

Türkiye’de “İşçi Maliyetlerinin” çok az olduğu bilinen bir gerçek. Yenide, bu konuda bir eylem daha oldu ve hâlâ devam ediyor. Türkiye’nin Otomobil Sanayisi devlerinden Oyak Renault ve TOFAŞ Fabrikalarında başlayan eylem üretimin durmasına sebep oldu. İşçilerin ücret artışı isteğiyle başlattıkları eylem 3 gündür devam ediyor.

Türkiye, Dünya üzerinde neredeyse en düşük maliyetle işçi çalıştıran ülkeler arasında geliyor. Oyak’taki eylemin de zaten esas nedeni bu. İşçilerin eve ekmek parası getirmek için çok yoğun çalışmaları ama bu emeklerinin karşılığını alamamaları.

Eylemi tetikleyen diğer bir etken ise Türk Metal Sendikasına bağlı çalışan Bosch işçilerine geçtiğimiz Nisan ayında 3 yılı kapsayacak toplu sözleşmede verilen yüksek miktardaki zam.

Israrlı bir şekilde fabrika önünde bekleyen işçiler isteklerinde kararlılar. İşçiler siyasetle işlerinin olmadığını, sadece haklarını almak için bu eylemi yaptıklarını belirtiyorlar. Bekleyen işçilerin içerisinde saz çalarak tepkilerini gösterenler de var.

İşverenin işçinin sesini duyabileceği, herkesin emeğinin karşılığını alabileceği güzel bir Türkiye için herkesin yararına olabilecek ortak anlaşmalar yapılmalı. Bunun için belki de şirketlerin, sendikaların ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının kısaca her türlü kurumun ve tüm halkın bir araya gelerek “Türkiye’de Emeğe Saygı” konusunu tartışmaları gerekiyor.

Kösem Sultan Hakkında Bilgiler

Osmanlı imparatorluğu, çok otoriter ve basiretli padişahları ile ön plana çıksa da padişahların arkasında, onlara yön veren ve güçlü duruşu ile onlara destek olan eşleri de bu azametin yükselişinde önemli, rol oynamışlardı. Padişah 1.Ahmed’in eşi ve aynı zamanda ünlü Osmanlı padişahı 4. Murad’ın da annesi olan Kösem Sultan memleket meselleri ile birlikte tahta çıkacak olan padişah adaylarının geleceği adına etkin kararlara imzasını atarken, çok uzun süre sarayda, dört farklı padişahın yönetimine de katkıda bulunmuştur.

Saraya cariye olarak gelmeden önceki durumu hakkında çok net bilgiler olmamasına karşın, doğduğunda isminin Anastasya ve kökeninin de Bosnalı olmasına karşın, aslının Rum olduğu bilinmektedir. Çok etkili bir insan olan ve bu yeteneğini herkes üzerinde gösterebilen Kösem Sultan, 1. Ahmed’i etkilemeyi başarmış ve ondan altı çocuk dünyaya getirmiştir. Kocası olan Osmanlı padişahı 1. Ahmet öldüğünde henüz 27 yaşında olan sultan, daha sonra tahta geçen ve 1. Ahmed’in kardeşi olan1. Mustafa ve 2. Osman dönemlerinde iktidarı biraz kaybetmiş gibi görünse de oğlu olan 4. Murad’ın tahta geçmesi ile sarayın en etkili isimlerinden biri olmaya devam etmiştir.

Osmanlı imparatorluğu hanedanı çok çalkantılı günler yaşasa da devletin bekası her şeyin önünde tutulmuş ve gerektiğinde bu uğurda cana kıymaktan ve kurban vermekten çekinilmemiştir. Padişah eşleri içinde bu tür olaylara en çok şahit olan Osmanlı Sultanı ise yaşadığı fırtınalı hayat ile Kösem Sultan olmuştur.